Julkalender Lucka 4

Lucka 4

På den lilla grekiska ön Leros fanns ett förfallet sjukhus som länge stått tomt, men som 2015 börjat tjäna som flyktingförläggning och tillfälligt hem för barnfamiljer som strandat på ön.
Tack vare ett aktivt pensionerat par på ön och flera volontärer kunde hundratals barn och kvinnor nu få hjälp och tak över huvudet. Men den grekiska staten hade inga medel att hjälpa, och verksamheten vilade helt och hållet på frivilliga hjälpare och donatorer. Förutom de löpande kostnaderna var sjukhuset var i akut behov av renovering, och många ville hjälpa de som flytt för sitt liv.
Insamlingar skedde på många olika håll, också jag fick vara med och hjälpa.

Vi ordnade en kväll med musikprogram och grekisk buffé, och alla fick i uppgift att julstäda och hämta med sig saker de inte längre behövde. Sedan blev det en livad auktion som räckte i många
timmar. I slutet av kvällen hade vi fått ihop flera tusen euro som vi kunde skicka direkt till de ansvariga på Leros. Min son som var på plats i Leros och jobbade där som volontär, såg till att pengarna oavkortat kom fram till rätt adress. Det möjliggjorde också att man nu kunde anställa lokala hantverkare, vilket var välkommet på en ö med hög arbetslöshet.

Författare, skådespelerska och regissör