Lucka 2

En God Historia LUCKA 2

I utkanten av Boston lever en liten koloni med ättlingar till indianer. De vill bevara den gamla stammens värderingar och traditioner som bland annat utgår från att den svagaste länken i en kedja är sinnebilden av samhället vi lever i, det vi inte vill se eller gömmer undan. 

Ett av indianparen, Story och Ellika, har ägnat mer än trettio år av sitt liv till att regelbundet besöka de närmast liggande fängelserna. Majoriteten av de intagna de träffar sitter på livstid utan möjligheter till rehabilitering eller terapi. För en av fångarna, Alvaro, följde i över tio år med parets enträgna arbete på avstånd. Men det var först då han fick veta att paret inget får betalt för att komma och själva står för bensinkostnaderna som han beslöt sig för att aktivt delta i samtalscirkeln.

Då Alvaro väl gett sig möjligheten att öppna upp och prata om sitt liv, blev cirkeln hans livboj och längtan. ”Ingen hade tidigare sett mig som människa, ingen hade nånsin frågat hur jag mår”, berättar Alvaro. Under åren blev han allt bättre på att uttrycka sig och lyssna också på andra. Han var en av de som hjälpte till att skriva ner fångarnas berättelser. De som deltog i cirkeln började för första gången se varandra som medmänniskor och inte som fiender. Också stämningen i fängelset förändrades och våldet minskade nämnvärt.
Alvaro tackar Story och Ellika och avslutar med att säga: ”Jag började inse att också om jag sitter inne på livstid så kan jag välja vilken värld jag vill bära inuti mitt huvud.”

Författare, skådespelerska och regissör