Inspiration för Lärare

Till Vasa Kick-off dagen 09.08.18 

Inspiration och tips om läsning och litteratur 

Den vuxna som förebild:

Barn och unga söker ideal, behöver rollmodeller och auktoriteter som stärker dem att hitta fram till sina egna val och intressen.

Barnet iakttar och tar efter, ser snabbt genom lögner och halvsanningar och tar efter, på gott och ont – passion, nyfikenhet, empati smittar liksom fördomar, begränsningar och oärlighet.

Dela med dig av dina erfarenheter, intressen också gällande böcker och historier som påverkat dig.

Vilka är dina egna läsvanor och preferenser?

 

(Övning)

 Berätta för din bordsgranne om något inspirerande, uppslukande eller upprörande du läst denna sommar (bok/ artikel eller essä). Svara på frågorna:

1) HUR läser du (Finns det rutiner i dina läsvanor: bokslukare eller lite i taget. Kvälls- eller morgonläsare? Föredrar du att läsa i bussen/tåget eller ostörd på ett bibliotek?)

2) VAD läste du? (Summera kort händelsen)

3) VARFÖR var just denna bok (skönlitteratur, fakta, poesi)/artikel/ essä viktig för DIG

(Berätta varför du intresserar dig för just detta, om fascinationen eller kanske avskyn det väckte hos dig, är det språket eller intrigen som en flykt från det vardagliga. Max 10 min, byt efter fem så båda berättar)

 

LÄSNING av olika slag -> textförståelse på olika plan

 • Informationsmässig -> förståelse för ord och meningsbyggnad räcker inte,
 • Viktigt att läsa annat än textflöde, bloggar och nyheter på nätet (ger delkunskap och behövs men sällan en heltäckande bild och flera perspektiv)
 • Skönlitteratur bör ingå och diskuteras, analyseras (skapar förståelse av meningen bakom orden och vad som finns mellan raderna)

 

KORT summering om varför barn/unga också bör läsa böcker:

 • JUHA HURMEs tio teser om varför det lönar sig att läsa en bok
 • Utveckla djuptänkandet: Hjärnmuskler som förtvinar om de inte tränas, hjärnforskning som synliggör olika viktiga delar av hjärnan som aktiveras endast under läsning (Vi skapar mentala bilder och gör snabba kopplingar mellan ord och bild. Man kan bli hög på läsning och deppig då en bok tar slut, man vill inte att det tar slut- mer bl.a. på läsambassadörens hemsida)
 • Inlevelseförmåga, identifikationsmöjlighet (läsaren är alltid medskapande under läsprocessen. Vi ser samma film men ingen läser exakt samma bok)
 • Inlärning av dramaturgiskt tänkande (Aristoteles som en del av naturens kretslopp – > läs mer om ”the heroes journey” där förändring föregås av en kris som kräver tid och omställning)
 • Språk är en fråga om demokrati. Att behärska språket ger dig större förmåga att uttrycka dina åsikter och emotioner. Att läsa olika slags texter lär dig kritiskt tänkande och att analysera text, källgranskning osv. Forskning om män som löper större risk att segregeras och marginaliseras.

OBS!  Idag finns mycket fakta och fiktion på nätet men få tullvakter som bevakar kvalitén på det som skrivs

Fördelen med en bok är att den är  konkret och hanterlig vilket gör att vi får ett bättre grepp om det vi läser och tar in.

 

Så hur inspirera eleven att läsa?

 • Hemmet, bibbor och skolbibliotek centrala–> att vara exempel och visa att boken är elementär och en viktig del av lärandet.
 • En viktig del av lyckade projekt är att skolledningen visar tydliga signaler gällande läsprojekt, avsätter tid för lärarna att samarbeta och utveckla gemensamma projekt.

William Brozo, professor och lärare på George Mason Universitet har forskat kring unga killars läsning och provat olika sätt att locka den ickeläsande till att finna rätt bok. (författare till ”To be a Boy, to be a Reader”, se också intervjuer på nätet)

Brozos ”Kappsäcken” (övning)

Rita en tom kappsäck, den är din privata. Fyll kappsäcken med allt som intresserar just dig, packa väskan med ord/bilder på sånt du gillar att göra. Svara på frågor som: vilka är dina hobbies? Vad brinner du för? Vad gör du på din fritid? Vad beundrar du? Längtar efter att göra? (Kan vara allt från blomskötsel till sport, erotik eller spänning, matlagning, cykelfärder, bilar, rapmusik, olika dofter, rymden, kärlek, krig, döden, matematik, en idol – allt som inspirerar och kittlar din lust)

Med elever går det också bra låta dem använda sig av bilder som de klipper ut och limmar i sin personliga kappsäck (en del saker kan vara mycket privata och kan gömmas inuti en privat låda som kan täckas över. Symboler för olika stämningar kan också läggas i väskan – hjärtan, blixtar, tårar, skrattande emojis osv)

 • Brozo utgår från vilka intressen den unga icke-läsaren har, försöker finna en eller flera arketyper hos den unga (se Jungs arketyper: kungen, magikern, hjälten, prinsen, räddaren osv)
 • Han söker böcker som hjälper läsaren att identifiera sig med såväl ämnet som sin arketyp.
 • Den personliga kappsäcken är ett verktyg för lärare och bibliotekarier att hitta rätt bok för rätt person – det finns en bok för alla! Väskan ger sökord som du också kan använda på nätet för att hitta rätt bok.

 

Det finns många välgjorda och värdefulla webbsidor med tips för hur du kan jobba med en bok (individuellt eller i små och större grupper för olika åldrar) 

Ett gediget material med forskning och artiklar om läsning, tips för alla ålderskategorier och direktiv för hur du som lärare jobbar kring böcker och läsning för olika klasser. (Katarina von Numers-Ekman är själv lärare med ett treårigt projekt som läsambassadör med särskild fokus på behovet i de finlandssvenska skolorna. Du hittar också slutrapporten med PDF att ladda ner från hemsidan) 

(har också videon på Youtube med samtal om aktuella böcker för barn och unga) Det finns också en syskongrupp till bokcirkeln där du får tips om bra böcker för högläsning, gruppläsning och bokläsningsupplägg som fungerat bra. Fokus är skönlitteratur som passar för de yngre eleverna (upp till 6. klass) men också facklitteratur tas upp (idag närmare 200 medlemmar)

Hundratals författare som besöker skolor med bokprat, skrivarworkshops, läsprojekt och tips och roliga idéer på hur man kan jobba med text och läsning. Ständigt uppdaterad och en idéspruta.

Kolla in Läs-Sampo och Sidospår med lästips, info om författare, bokbloggar och med bokpresentationer. Trailers gjorda på böcker (för högstadie- och gymnasie-elever)

Ännu några tankar om icke-läsande barn och unga 

 Det talas mycket om pojkar som en specialkategori och visst finns det statistiskt fler ickeläsande pojkar vilket leder till större risk för utslagning, marginalisering och segregering. Det blir en klassfråga och en fråga om demokrati. Att i tid fånga in unga med specialbehov är i det långa loppet en viktig investering och besparing inför framtiden. Här handlar det om resurser och skolans inställning till speciallärare och möjligheter för barn med särskilda behov att få hjälp. 

Skolledningens intresse måste synas genom att lärare ges tid och möjlighet att samarbeta kring gemensamma projekt.

Läsning behöver få synlighet och status. Ordna debatter, bokcirklar och gruppsamtal med politiska och brännande ämnen. Låt eleverna själva sätta mål och ramar för sina träffar. Läsande manliga förebilder är viktiga och det finns böcker för alla: Lättläst, fakta, biografier, prosa, poesi och sångtexter som introducerats via musik/rap/de ungas idoler.

 

4 x L står för LUST-> LEK -> LÄSNING -> LITTERATUR

I 4 x L projektet har undertecknad utvecklat en metod för mindre eller större grupper att närma sig litteraturen.

Interaktiv läsning från klass I

 • Läsdagbok (att börja från klass 1 och fylla på an efter, ett utmärkt verktyg för övergångsperioder så läraren ser vad eleven läst tidigare. Nykarleby har haft stor framgång med läsdagboken)
 • Läsväskan (digitalt pilotprojekt i Pargas där du har en egen läsdagbok på nätet så det är lätt att följa med elevens läsvanor och lätt att kolla upp vid klass eller skolbyte. Via nätet kan eleven ingå i interna grupper med diskussioner med andra som läst samma bok)
 • skapa filmtrailers, musik, frågesport eller fanfiction på en bok

 

Skolbibliotekarie och bibliotekarier tipsar (specifikt för killar som vill gärna identifiera sig med huvudpersonen):

 • Äventyrsböcker t.ex av G. Paulsen (Yxan, Vildmark)
 • Fantasy: Robert Jordans ”The Wheel of Time”, Tolkiens “Sagan om Ringen”, Michelle Pavers “Vargbröder” och J.K. Rowlings “Harry Potter” – serien. Scifi och dystopier
 • Dagbok för alla mina fans
 • Noveller (kolla upp t.ex ”Novellix” högklassiga serie med en novell per bok av uppburna författare 
 • Populärmusik från Vittula, Zlatan, biografi om Ronaldo
 • Böcker av Jonas Gardell, Kjell Westö, Kafka
 • Faktaböcker om allt från rymden till historiska händelser (gör ett spel på en bok, utmana varandra)
 • Biografier och dokumentära böcker om Breivik, Hitler, Desmond Tutu, Mandela, Malala (hjältar och antihjältar, hjältehistorier som inkörsport)

Integrering av litteratur i olika ämnen:

Några exempel: George Orwells ”1984” som utgångspunkt för samtal i engelska, ”Varför finns Vetil” om ortsnamn, ”Homo Sapiens” om människans utveckling från grottman till nutidsmänska, ”Homo Deus” om artificiell intelligens och framtiden, ”Brev till samhället” om civil olydnad, ”Sportgrodor” och ”Katastrofala skivomslag”, ”Drömmen om San Siro” som motvikt till Zlatan. ”Eremenko” för fotbollsintresserade, på kommande för rallyfantaster Kimi Räikkönen biografi, Intervjuer med djur (ny bok för barn där djuren själva får berätta), böcker som väcker starka emotioner som diskussionsbotten för psykologi  t.ex ”Emma Gloria och den röda Längtansboken” om sexualitet, vänskap och solidaritet.

Ta kontakt med författare, våga fråga och bjuda in dem till klasserna!

 ”Läsning för pojkar” – uppslagsverk där hundratals böcker är kort presenterade 

För yngre, några exempel på lyckade och varierande Nagu-nalle projekt

 • i Österbotten, Korsholms lågstadie, med mjukisdjur-veckan: utställning i skolan där barnen ritat bilder, gjort cv på djuren och presentationer med små historier om sina djur 
 • Nalle som gemensam maskot i klassen. Nalle besöker turvis hemmen och får berätta om vardagen och livet hos eleverna (ur sitt nalleperspektiv)
 • Nagu-nalle stigen där barnen utgående från böckerna skapade egna djur till stigen som gömde sig på vägen. En karta där de gömda djuren ritades in och lämnades på hamnkontoret då vandringen var slut. Liten belöning fanns att vänta.

Fibuls julkalender 

Följetong: Att låta barnen fortsätta på en historia.

Barnboksbloggen

 med tips och introduktion av nya böcker.

Ordkonst

För förskola och lågstadiet, tips hur du kan jobba med fantasi och ord.

En kvart om dagen

– högläs för klassen eller på arbetsplatsen en kvart varje dag: enkelt, beprövat och mycket omtyckt koncept. Gör det till en vana.

Högläsning lugnar, skapar gemenskap och fokus och är på alla sätt en uppbyggande och bra början på dagen.(Läser som avslutning första kapitlen ur Meg Rosoffs ”Älgbarnet”)

 

”Om du vill att dina barn skall bli kloka, läs sagor för dem. Om du vill att de skall bli ännu klokare, läs fler sagor för dem”(Albert Einstein)

 

Författare, skådespelerska och regissör